سامانه سیباد
ver:3.1.0
نام کاربری
رمز ورود


سامانه سیباد

سامانه یکپارچه بایگانی اسناد و مدارک دانشجویی دانشگاه سوره


قابل توجه دانشجویان جدیدالورود:

ضمن تبریک به مناسبت پذیرفته شدن شما در این دانشگاه، جهت ثبت نام در تاریخ های اعلام شده (اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود) به سامانه سیباد مراجعه نمایید.


نام کاربری و رمز عبور کد ملی پذیرفته شده می باشد.

ثبت نام بصورت مرحله ای می باشد که پس از تکمیل هر مرحله وارد مرحله بعد خواهید شد. سال نمایید، همچنین تکمیل صحیح و دقیق فرم های ثبت نامی حائز اهمیت می باشد چراکه اطلاعات در پرونده دانشجویی شما ثبت می گردد هرگونه مغایرت در اطلاعات تکمیلی و یا نقص در مدارک برعهده دانشجو می باشد و دانشگاه طبق قوانین و مقررات آموزشی برخورد می کند