سامانه مدیریت دانشجویی سیباد
ver: 4.1.2.2
نام کاربری یا شماره دانشجویی
رمز ورود یا کد ملیحاصل را وارد کنیددسترسی های سامانه

54.146.98.143
Unknown